Actele necesare pentru cadastru si intabulare apartament ( intabulare UI- Unitate Individuala):

1.Cerere de receptie si inscriere,Anexa 1.31;  
2.Declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat, Anexa 1.32;
3.Actele de proprietate (copie legalizata), dupa caz:
   a) in cazual achizitionarii prin institutiile Statului Roman (ICRAL, ICVL, Orizont, Giulesti, Foisor, etc):
       - contract de vanzare cumparare sau contract de construire - copie legalizata;
       - proces verbal de predare-primire apartament - copie legalizata;
       - contract pentru plata in rate si adeverinta de achitare integrala (doar pentru apartamentele cumparate in rate) - copii legalizate;
       - declaratie notariala de transcriere (doar pentru actele netranscrise in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni) - in original.
   b) in cazul dobandirii prin mostenire (succesiune):
       - certificat de mostenitor, inclusiv toate actele de proprietate invocate in certificatul de mostenitor - copii legalizate;
       - declaratie notariala de transcriere (doar pentru actele netranscrise in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni) - in original.
   c) in cazul achizitionarii de la o persoana fizica/juridica:
       - contract de vanzare cumparare sau contract de schimb sau act de donatie - copie legalizata;
   d) in cazul dobandirii prin Judecatorie, in baza unei sentinte civile:
      - sentinta civila cu mentiunea definitiva si irevocabila - copie conforma cu originalul (duplicat) emis de Judecatorie;
      - dovada achitarii sultei (daca exista) - copie legalizata.
   e) in cazul apartamentelor dobandite in baza Legii 112 / 1995:
      - contract de vanzare cumparare - copie legalizata;
      - schita anexa contract - copie xerox.
4. Declaratie Notariala -in cazul apartamentelor care nu au fost transcrise, – ca actul nu a fost trecut in Registrul de Transcriptiuni si Inscriptiuni;
5. Certificatul Fiscal in original (de la taxe si impozite/primarie), cu mentiunea pentru cadastru si cu valoarea impozabila (pentru constructi noi);
6. B.I./C.I. in copii xerox;
-------------
* Pentru Certificatele de mostenire si Sentintele civile emise dupa data de 16.04.2009, pe langa cei 120 RON (taxa in regim normal), Oficiul de Cadastru percepe o taxa necesara intabularii acestor acte de 0,15% din valoarea apartamentului (regim normal) .
** In cazul in care exista neconcordanta intre numele inscris in actul de proprietate si buletin, se vor face suplimentar, dupa caz, urmatoarele copii legalizate: Certificatul de casatorie (copie legalizata), sau Sentinta Civila de divort (la judecatoria teritoriala unde s-a emis sentinta).
*** In cazul in care exista neconcordanta intre denumirea strazii din acte si cea din realitate, se va obtine Adeverinta de la Asociatia de Proprietari din care sa reiasa schimbarea denumirii strazii.
**** Daca in fostele registre de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare a fost notata ipoteca in favoarea CEC, somatie de plata, etc, aceasta ipoteca, somatie, etc, va fi inscrisa in Cartea Funciara ca sarcina.
***** In cazul in care actele originale au fost pierdute sau plastifiate si au fost obtinute duplicate, se va obtine de la notariat o Declaratie notariala din care sa rezulte ca "in conditii necunoscute au fost pierdute originalele actelor de proprietate si au fost obtinute duplicate".

Copyright © 2021 Top Survey Firma Cadastru Topografie Bucuresti . Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.