Actele necesare pentru inscriere constructie noua (casa noua, constructii noi)

        1.cerere de receptie si inscriere,Anexa 1.31;
        2. declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat,Anexa 1.32;
        3. extras de carte funciara pentru informare ( recent, an curs)- original;
        4. copie xerox documentatia cadastrala avizata anterior 
        5. copie dupa Incheierea de intabulare;
        6. Actele de proprietate, copie legalizata dupa:

  • Autorizatia de construire si proces - verbal de receptie la terminarea lucrarilor ;
  • Certificat de atestare a edificarii constructiei noi- copii legalizate;
  • Autorizatia de demolare si proces - verbal de receptie la terminarea lucrarilor de demolare (numai in cazul in care in vechea documentatie cadastrala si in extrasul de Carte funciara se regaseste o constructie care ulterior a fost demolata)
  • Releveele imobilului (schitele de interior), intocmite de arhitect, care au stat la baza Autorizatiei de construire  cu stampila vizat spre neschimbare- copii xerox;
  • Actele de proprietate ce fac dovada proprietatii terenului + cadastru vechi pentru teren - copii xerox
  • Adeverinta numar postal (unde este cazul) - copie legalizata;
  • Dovada scoaterii terenului din circuitul agricol (unde este cazul) - copie legalizata.

7. certificatul fiscal in original (de la taxe si impozite/primarie), cu mentiunea pentru cadastru, cu valoarea impozabila a constructiei.

8. copie xerox B.I./C.I.

9. Acordul bancii acolo unde exista interdictie de vanzare, ipotecare, grevare etc.

10. Certificatul de performanta energetica a cladirii- copie color

11. Certificat fiscal cu valoarea constructiei noi

       Taxa de cadastru si intabulare platita la receptia documentatiei tehnice de inscriere in Cartea Funciara la Oficiul           de cadastru si Publicitate Imobiliara a unei constructii noi este de :

       - 60 lei + 0,05% din valoarea de impozitare inscrisa in certificatul fiscal, pentru fiecare constructie noua;

       Taxa de radiere din Cartea funciara a unei constructii vechi ce  exista inainte de construirea uneia noi este de 120         cadastru pentru fiecare constructie veche demolata ce urmeaza sa fie radiata;

     * Pentru Adeverinta numar postal si/sau Decizia de scoatere a terenului din circuitul agricol, Oficiul de Cadastru             percepe o taxa suplimentara de 60 RON (regim normal) 

 

 

Copyright © 2021 Top Survey Firma Cadastru Topografie Bucuresti . Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.