Informatii despre modificare, compartimentari apartament cu sau fara autorizatie

           

Later edit:

              Prin Legea nr. 7/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, publicată în M.O. nr. 8 din 8 ianuarie 2020, au fost aduse modificari importante și în privința procedurilor legale de înscriere în cartea funciară (denumită în continuare “C.F.”) și implicit a dobândirii dreptului de proprietate asupra constructiilor edificate fără autorizație de construire, prevederi ce au intrat în vigoare în data de 11 ianuarie 2020.

                Astfel, prin Art. II pct. 14[1] din Legea nr. 7 din 6 ianuarie 2020, se modifică prevederile art. 37 alin. (6) al Legii nr. 50/1991, noutatea principală constând în faptul că dreptul de proprietate asupra construcțiilor se poate înscrie în C.F. în baza unei adeverințe/unui certificat de atestare a edificării construcției, chiar si în cazul construcțiilor pentru care execuția lucrărilor s-a realizat fără autorizație de construire, dar pentru care s-a împlinit termenul de prescripție de 3 ani privind dreptul de a constata contravențiile și de a aplica amenzile.

              Certificatul de atestare/adeverința privind edificarea construcției va putea fi emis/emisă de catre autoritatea locală în baza urmatoarelor acte:
– expertiză tehnică cu privire la respectarea cerințelor fundamentale aplicabile privind calitatea în construcții, inclusiv cu încadrarea în reglementările de urbanism aprobate, care să confirme situația actuală a construcțiilor și respectarea dispozițiilor în materie, și
– documentație cadastrală.

          In cazul unor lucrari de cadastru pentru întocmirea cartii funciare in cazul unor apartamente este intalnita situatia cand s-au produs modificari la anumite incaperi unde au fost demolate anumite dependinte de tipul : debara, camara  sau diversi pereti care separa camerele sau bucataria etc.

          In situatia in care in apartamente s-au facut modificari si sunt descrise in mod clar dependintele sau se mentioneaza ca schita anexa face parte integranta din actul de vanzare cumparare nu se va putea face cadastrul pentru apartament fara sa existe o Autorizatie de modificare, compartimentare, construire, desfiintare.

       Exista si situatia cand exista numar cadastral pentru apartament  si a suferit modificari ulterioare,exista o schita avizata cadastral si se doreste ca apartamentul sa se vanda prin banca.

        In acest caz evaluatorul bancii va observa ca situatia reala nu corespunde cu situatia din acte si va va cere actele care au stat la baza modificarii acestuia sau un cadastru de actualizare. Daca s-a demolat o debara, camara fara Autorizatie de desfiintare, compartimentare, nu se va putea acorda numarul cadastral pentru actualizare si banca nu va acorda un credit pentru cumpararea acestuia.

Conform  Legii nr. 230/2007:

„ Art. 13 - (1) Proprietarul poate aduce îmbunătăţiri sau modificări proprietăţii sale individuale, cu respectarea prevederilor legale referitoare la autorizarea de către autoritatea publică locală a modificărilor construcţiei, fără a pune în pericol integritatea structurală a clădirii sau a altor proprietăţi individuale.”

(2) Proprietarul nu poate schimba aspectul sau destinaţia proprietăţii comune fără a obţine mai întâi acceptul asociaţiei de proprietari.

(3) Orice modificare a proprietăţii individuale se va aduce la cunoştinţa asociaţiei pentru înscrierea în jurnalul evenimentelor din cartea tehnică a construcţiei, prin depunerea în copie a actelor de autorizare, a procesului-verbal de recepţie şi a schiţelor.

(4) Unităţile care au administrat clădirile şi sunt deţinătoare a cărţii construcţiei au obligaţia de a o preda asociaţiilor de proprietari, iar acolo unde aceasta nu mai există, să o reconstituie pe cheltuiala proprie

Lucrări pe care le puteţi face fara autorizatie de construire

-modificarea tâmplăriilor interioare sau exterioare (uşi, ferestre), dacă nu se modifică dimensiunea golului

-amplasarea aparatelor de aer condiţionat, centrale de încălzire individuale (vă trebuie autorizaţie doar pentru racordul la gaze)

-zugrăveli, vopsiri

-înlocuirea instalaţiilor sanitare sau electrice

-schimbarea gresiei, faianţei sau a parchetului

-montarea unui tavan fals

Legea 50/1991:

Art. 26 - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni:
a) executarea sau desfiinţarea, totală ori parţială, fără autorizaţie a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu excepţia celor menţionate la lit. b), de către investitor şi executant;
....
(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1), săvârşite de persoanele fizice sau juridice, se sancţionează cu amendă după cum urmează:
- de la 1.000 lei la 100.000 lei, cele prevăzute la lit. a)

        In situatia in care apartamentele nu au numar cadastral si sunt imobile considerate imobile vechi adica apartamente construite pana in anul 1989 si au suportat anumite modificari, ( de exemplu s-a daramat o debara, camara, pentru a mari bucataria ori s-a executat un gol in perete de exemplu din bucatarie in balcon sau pur si simplu a fost daramat un perete despartitor) care au condus la modificarea suprafetei initiale a apartamentului , se pot intabula daca in actul de proprietate nu apare descrierea apartamentului cu un anumit numar de camere sau descrierea dependintelor de exemplu se vinde apartamentul de trei camere si dependinte ( a se observa ca nu sunt descrise dependintele) sau daca in actul de vanzare cumparare nu este mentionat ca vanzarea se face conform schitei anexe.

        Uneori este mai bine sa nu faci modificari fara acte, desi pare calea mai simpla, deoarece va va scuti de multi nervi, bani  si alergatura ulterioara.

Aici puteti sa reveniti la meniul pentru  selectia articolelor din blog

Copyright © 2021 Top Survey Firma Cadastru Topografie Bucuresti . Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.