Cum se face intabularea si deschiderea cartii funciare pentru un apartament?

          Obtinerea numarului cadastral si inscrierea in cartea funciara pentru apartament se face in baza actelor juridice si a unei documentatii tehnice intocmite de catre un expert autorizat de catre ANCPI sau OCPI.

            Documentatia tehnica este reprezentata prin schite, relevee, planuri topografice in format analogic si digital – (format. Cpmx – fisier .cp)

            Partea juridica este alcatuita in baza actelor de proprietate cuprinzand informatii referitoare la proprietari si modul de dobandire al dreptului de proprietate, caracteristici ale imobilului precum suprafete, dimensiuni cat si informatii referitoare la sarcinile ce pot fi constituite asupra imobilului (ipoteci, privilegii), certificate fiscal.

           In urma masuratorilor executate la fata locului specialistii realizeaza identificarea, masurarea si descrierea imobilului. In urma datelor culese la birou se intocmeste partea tehnica, releveul apartamentului( schita acestuia) si dosarul cadastral.

            Dupa intocmirea documentatiei tehnice aceasta se depune in vederea avizarii la OCPI de care apartineti. Tot acum se platesc si taxele aferente de intabulare. Durata de avizare este de 15 zile lucratoare in regim normal si de 7 zile lucratoare in regim de urgenta.

            Dupa  receptionarea documentatiei si inscrierea in cartea funciara se elibereaza urmatoarele documente care ajung la proprietar: incheierea de carte funciara, extrasul de carte funciara si releveul apartamentului.

            Exemplu de acte necesare la intabulare apartament:

1. Actele de proprietate ale imobilului:

a) in cazul achizitionarii prin institutiile Statului Roman (ICRAL, ICVL, Orizont, Giulesti, Foisor, etc):
- contract de vanzare cumparare sau contract de construire - copie legalizata;
- proces verbal de predare-primire apartament - copie legalizata;
- contract pentru plata in rate si adeverinta de achitare integrala (doar pentru apartamentele cumparate in rate) - copii legalizate;
- declaratie notariala de transcriere (doar pentru actele netranscrise in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni) - in original.

b) in cazul dobandirii prin mostenire (succesiune):
- certificat de mostenitor, inclusiv toate actele de proprietate invocate in certificatul de mostenitor - copii legalizate;
- declaratie notariala de transcriere (doar pentru actele netranscrise in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni) - in original.

c) in cazul achizitionarii de la o persoana fizica/juridica:
- contract de vanzare cumparare sau contract de schimb sau act de donatie - copie legalizata;

d) in cazul dobandirii prin Judecatorie, in baza unei Sentinte Civile:
- Sentinta Civila cu mentiunea definitiva si irevocabila - copie conforma cu originalul (duplicat) emisa de Judecatorie;

e) in cazul apartamentelor dobandite in baza Legii 112 / 1995:
- contract de vanzare cumparare - copie legalizata;
- schita anexa contract - copie xerox.

2. Schita apartamentului (daca exista) - copie xerox.

3. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor - copii xerox;

4. Certificat fiscal cu mentiunea "pentru Cadastru si Intabulare"  eliberat de Administratia Financiara - Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral) - in original;

 

* Pentru Certificatele de mostenire si Sentintele civile emise dupa data de 16.04.2009, , Oficiul de Cadastru percepe o taxa suplimentara de 0,15% din valoarea apartamentului (regim normal) sau 0,75% (urgenta) la care se adauga  120 RON (taxa in regim normal prima inregistrare)

** In cazul in care exista diferente intre numele inscris in actele de proprietate si cartea de identitaten, este necesar ca suplimentar, dupa caz, urmatoarele copii legalizate: Certificatul de casatorie (copie legalizata), sau Sentinta Civila de divort (la judecatoria teritoriala unde s-a emis sentinta).; 

 *** In cazul in care exista neconcordanta intre denumirea strazii din acte si cea din realitate, se va obtine Adeverinta de la Asociatia de Proprietari din care sa reiasa schimbarea denumirii strazii.

**** Daca in fostele registre de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare a fost notata ipoteca in favoarea CEC, somatie de plata, etc, aceasta ipoteca, somatie, etc, va fi inscrisa in Cartea Funciara ca sarcina.

***** In cazul in care actele originale au fost pierdute sau plastifiate si au fost obtinute duplicate, se va obtine de la notariat o Declaratie notariala din care sa rezulte ca "in conditii necunoscute au fost pierdute originalele actelor de proprietate si au fost obtinute duplicate".

 

Va prezentam mai jos un model de intocmire a unui releveu pentru apartament. Mentionez ca adresa trecuta nu este o adresa reala , este trecuta doar pentru exemplificare

cadastru apartament

Daca doriti sa consultati onorariul perceput de noi pentru intocmirea documentatiei cadastrale accesati sectiunea preturi cadastru.

Pentru mai multe detalii ne puteti contacta la contact cadastru.

Aici puteti sa reveniti la meniul pentru  selectia altor articole

 

Copyright © 2021 Top Survey Firma Cadastru Topografie Bucuresti . Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.